Tiszavirág Református Óvoda igazgatója - Egyházi Állásportál
× Tudástár GYIK Tanácsadás Hirdetésfigyelő Munkaadóknak
Abádszalóki Református Egyházközség

Tiszavirág Református Óvoda igazgatója

Hirdetésfeladás dátuma: 2024.07.04.
óvodapedagógus
Abádszalók - Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Elvárt képzettség:
Főiskola (BA, BSc)
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Jogviszony időtartama:
határozatlan idő
Munkarend:
általános munkarend
Betölthetőség időpontja:
2024.09.01.
Jelentkezési határidő:
2024.08.09.
Munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye - Abádszalók , Kölcsey Ferenc út 4.
Feladat típusa
Oktatás, nevelés, kutatás - óvodapedagógus
Illetmények juttatások
Az illetményekre és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadó.
A betöltendő munkakör rövid összefoglalója
Az önállóan működő intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, valamint a zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett.
A munkavállalóval szemben támasztott elvárások, követelmények bemutatása
• óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább négy év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. § (1)–(3)
bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
Amit kínálunk
Magas hozzáadott értékű munkalehetőség, keresztyén, családias légkörben.
Jelentkezés módja
Pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton és személyesen lehet benyújtani.
• Postai úton egy példányban, zárt borítékban tértivevényes küldeményben Abádszalóki Református Egyházközség (5241 Abádszalók, Széchenyi István út 38.) részére címezve lehet benyújtani a pályázatot. A pályázatok beérkezésének határideje 2024. augusztus 9. 16:00 óra.
• Személyes benyújtás esetén, telefonon előre egyeztetett időpontban zárt borítékban Abádszalóki Református Egyházközség (5241 Abádszalók, Széchenyi István út 38.) 2024. augusztus 9. (péntek) 16.00 óráig lehet benyújtani a pályázatokat.
Mind a két esetben a borítékon szerepelnie kell a „Tiszavirág Református Óvoda igazgatói pályázat” szövegnek.
Munkakör betöltéséhez szükséges további ismeretek, jártasság
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• részletes szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adatai, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei pontos adatokkal),
• iskolai végzettséget, illetve a pályázatban előírt további követelményeket igazoló okirat(ok) másolata,
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló kérelem másolata,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy
- nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. §
(1)–(3) bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok,
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
- hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléshez),
- a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Presbitérium zárt ülés keretében tárgyalja.
Előnyök
• óvodában szerzett vezetői tapasztalat,
• szakma iránti elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret, kiváló irányító és döntési képesség, kiemelkedő együttműködési képesség, empátia, menedzsment szemlétet,
• felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások).
Kapcsolat
Név:
Abádszalóki Református Egyházközség
Cím:
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye - Abádszalók , Széchenyi István út 38.
Csatolmány

Jelentkezés