Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
Intézmény címe Pest megye - Budapest 09. ker. , Kinizsi utca 1-7.
E-mail cím gimnazium.igazgato2016@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Budapest 09. ker. , Kinizsi utca 1-7.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - ének-zenetanár
Illetmények juttatások KJT szerint
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA)
Leírás A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet
ének-zene-bármely szakos középiskolai tanári munkakörök betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: egy év munkaviszonyt követően határozatlan idejű.

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetemi, tanári végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- keresztyén értékrend képviselése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz és motivációs levél, valamint iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton, a pályázatnak a tcscsongor@lonyayrefi.hu e-mail címre történő megküldésével .

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető a 06/30 369-73-32 telefonszámon.
Előnyök Kívánatos lenne, hogy a pályázó jártas legyen a református egyházzenében és meseszerű, ha néptáncot is szívesen oktatna!
Betölthetőség időpontja 2020.08.10.
Jelentkezési határidő 2020.05.11.

Jelentkezés