Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Budapest-Északi Református Egyházmegye
Intézmény címe Pest megye - Budapest 09. ker. , Kálvin tér 8. II/16.
E-mail cím hivatal@bpeszak.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Budapest 04. ker. , Nyár utca 4.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - igazgató, intézményvezető
Illetmények juttatások Pedagógus előmeneteli rendszer szerint
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA)
Leírás Pályázat

A Budapest-Északi Református Egyházmegye mint fenntartó pályázatot hirdet a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Nyár u. 4.) igazgatói állására.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 2018. augusztus 1. – 2023. július 31.
Illetmény: a hatályos jogszabályok alapján a pedagógus előmeneteli rendszer szerint

Feltételek:
– a Nkt.-ben foglaltak szerint középiskolai pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség (egyetemi oklevél);
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– legalább 8 év, pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
– teljes jogú református egyháztagság;
– erkölcsös életvitel, rendezett magánélet;
– magas fokú szakmai elhivatottság;
– vezetésre való alkalmasság;
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolandó iratok:

– szakmai önéletrajz
– vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
– végzettségeket igazoló dokumentumok másolata
– szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentumok
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– lelkészi ajánlás saját gyülekezetétől
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása nyílt vagy zárt ülésen történjék.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:

– középiskolában szerzett vezetői gyakorlat
– legalább egy idegen nyelv kommunikációs szintű ismerete
– pedagógus II. vagy mesterpedagógus besorolás


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, 2 példányban – postai úton vagy személyesen – kell eljuttatni a Budapest-Északi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának címére: 1091 Budapest, Kálvin tér 8. II/16.

Egyéb információ kérhető a +36 30 396 0934-es telefonszámon, vagy a hivatal@bpeszak.hu e-mailcímen: Döbrőssyné Síkfalvi Judit hivatalvezetőtől.

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. március 27.
Betölthetőség időpontja 2018.08.01.
Jelentkezési határidő 2018.02.27.

Jelentkezés