Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Piarista Gimnázium és Kollégium
Intézmény címe Pest megye - Vác , Konstantin tér 6
E-mail cím titkarsag@vac.piarista.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Vác , Konstantin tér 6.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - informatika tanár
Illetmények juttatások A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján
Elvárt képzettség Egyetem (MSC)
Leírás A Piarista Gimnázium pályázatot hirdet
matematika – informatika
tanári állás betöltésére.

A pályázat feltételei:
• szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
• egyetemi végzettség
• elkötelezett vallásosság

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:
• az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás
• tehetséggondozás, versenyfelkészítés

A pályázat mellékletei:
• önéletrajz
• motivációs levél
• egyházi (plébánosi, lelkészi) ajánlás
• diplomamásolatok
• erkölcsi bizonyítvány (csak a felvétel esetén kell bemutatni)

Az elbírálásnál figyelembe vesszük:
• a piarista kapcsolódást
• a szakmai tapasztalatot

Bérezés:
• A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján

A munkakör betöltése:
• irányadó dátum: 2018. augusztus 15. (megegyezés szerint)

A pályázat beadása:
• Határideje: folyamatosan, de legkésőbb 2018. május 31.
• A meghallgatások időpontja: folyamatosan a beérkezett pályázatoktól függően

Módja: e-mailben a kalasz.akos@vac.piarista.hu
Betölthetőség időpontja 2018.08.15.
Jelentkezési határidő 2018.02.28.

Jelentkezés