Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Piarista Rend Magyar Tartománya
Intézmény címe Pest megye - Budapest 05. ker. , Piarista köz 1.
E-mail cím allashirdetes@piarista.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Vác , Géza király tér 10.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - igazgató, intézményvezető
Illetmények juttatások megegyezés szerint
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás A KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Módszertani és Fejlesztő Központ Vezetői pályázati kiírása

A Kilátó (a vonatkozó 1290/2016. (VI. 13.) Kormányhatározatban szereplő nevén váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ) állami kezdeményezésre, a piarista rend felelősségvállalásával létrejövő, egyedülálló intézmény – egy többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő műhelyként egyaránt működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző központ.
Célunk egy olyan komplex, személyre szabott szolgáltató, kutató-fejlesztő, koordinációs központ és közösségi tér létrehozása, amely kiemelt figyelmet igénylő 14-30 éves, elsődlegesen sajátos nevelési igényű, ezen belül fogyatékos gyermekek, fiatalok életpályatervezését és -építését támogatja a fiatalok teljes emberi kibontakozásának, végzettség megszerzésének és/vagy az elsődleges vagy másodlagos munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének céljából.
Az intézmény 2018 szeptemberétől kezdi meg pilot-működését Vácon.
A Kilátó által ellátandó feladatok összetettek, sokrétű szakmai tudást igényelnek. A hosszú távon sikeres működés érdekében a Kilátó vezetését egy operatív vezető által irányított vezetői csapat látja el együttműködésben, konszenzuson alapuló döntéseken keresztül. A szervezeti kultúra alakulásának iránya ezért a tanulást, változásra való nyitottságot, együttműködést, a minőségi feladatteljesítést támogatja. A Piarista Rend Magyar Tartománya ezt a tanulási folyamatot intézményesen kíséri.
A vezetői csapat mellett, döntési és utasítási jogkör nélkül Integrációs Tanácsadó Testület jön létre, amely előmozdítja a Kilátó fejlesztését. Tagjai leképezik azt az intézményközi rendszert, amelyben a Kilátó komplexitása megjelenik. Ezáltal segíti a kapcsolatok építését, fejlesztését, a szakmai és mentorhálózat rendszerének kiépítését.
Fenti elvek mentén, a teljes irányítási rendszer feltételezésével kerül meghirdetésre az intézmény vezetőjének pozíciója.

1. Feladatai:
• A Kilátó képviselője, aláírási joggal rendelkező vezető tisztségviselője, aki felel az intézmény célszerű és jogszerű működéséért.
• Az intézményi vezetői csapat összeállítója szakmai vezetővel, közösségfejlesztésért és kísérésért felelős vezetővel.
• Folyamatosan szervezi a vezetői csapat munkáját, összhangot teremt a szakmai, közösségi és intézményi működés területei között.
• A Kilátó stratégiájának megalkotója, teljesülésének folyamatkísérője, felelőse.
• A tartományi rendszerhez illeszkedve az intézményi minőségirányítási rendszer (MIR) kialakítója és gondozója.
• Együttműködik a Tartományfőnökség szervezeti egységeivel és az Integrációs Tanácsadó Testülettel.
• Megszervezi és folyamatosan kíséri a Kilátó alaptevékenységét támogató folyamatokat (adminisztráció, épületfenntartás stb.).
• Együttműködik az állami, önkormányzati, illetve országos és helyi szintű hatósági, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel.
• A vezetői csapat munkatársaival a szakmai folyamatok zavartalanságáért felelve vezeti a munkacsoportokat (mentorcsoport, pályaorientációs és munkaerő-piaci integrációs csoport, kutatási csoport, fejlesztési csoport, módszertani csoport, képzési csoport)
2. Elvárások:
• Felsőfokú végzettség
• Legalább 5 éves vezetői tapasztalat
• Legalább 5 éves fogyatékosságügyi területen szerzett tapasztalat
• A felsorolt munkacsoportok szakmaterületei közül minimum két szakterületen szerzett tapasztalat
• Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
3. A pozíció betöltéséhez szükséges kompetenciák
• Fontosnak tekinti személyes tanulási folyamatát, nyitott a szakmai fejlődésre
• Képes célokat kitűzni, azokat folyamatokra bontani, rendszerezni a megvalósításhoz szükséges feladatokat és követni az előrehaladást
• Rugalmas gondolkodás és tevékenységszervezés a sajátja
• Folyamatelvű programmegvalósítás jellemzi
• Képes a tudatos visszajelzés rendszerét kialakítani és működtetni, fejleszteni
• Rendszerszemlélet jegyében gondolja át a vezetői, szakmai helyzeteket; figyelembe véve a Kilátó helyzetét a piarista intézményrendszerben és a partner szervezetek tekintetében egyaránt.
• Érti és képviseli a gazdasági szempontokat az intézményi működés folyamatában

4. Munkavégzés helye: KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Módszertani és Fejlesztő Központ, 2600 Vác, Géza király tér 10. és Piarista Tartományfőnökség, 1052 Budapest, Piarista köz 1.

5. Foglalkozási jogviszony: teljes munkaidős

6. Jelentkezés
Pályázatát, mely
• fényképes magyar nyelvű önéletrajzból és életút-bemutatásból,
• a munkakör betöltésével kapcsolatos motivációs levélből,
• tevékenységeket/projekteket és szervezeteket tartalmazó referencialistából,
• a bruttó fizetési igény megjelöléséből
áll, várjuk az alábbi e-mail címre: allashirdetes@piarista.hu, a tárgy mezőben „KILÁTÓ intézményvezető” megjelöléssel.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lázár László nyújt, a (30) 513 8104 telefonszámon, illetve a lazar.laszlo@piarista.hu email-címen.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. június 11.
Előnyök Piarista kötődés
Betölthetőség időpontja 2018.08.01.
Jelentkezési határidő 2018.06.11.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés