Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Csillagvilág Református Óvoda
Intézmény címe Pest megye - Zsámbék , Zsámbék, Petőfi Sándor utca 20. / Tök, Kútvölgy tér 19.
Honlap www.zsargon.hu/
E-mail cím csillagvilag.ovoda@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Tök , Kútvölgy tér 19.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - óvónő
Illetmények juttatások "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás A CSILLAGVILÁG REFORMÁTUS ÓVODA

pályázatot hirdet

több óvodapedagógus munkakör betöltésére
( székhelyre és telephelyre )
Igény esetén lakhatási lehetőség biztosításával

Az alkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Székhely: 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor utca 20. / Telephely: 2073 Tök, Kútvölgy tér 19.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A 3-7 éves korú gyermekek keresztyén szellemű óvodai nevelése, oktatása

Illetmény és juttatások:

• Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
• a pedagógus életpálya alapján


Pályázati feltételek:

• az állás betöltéséhez szükséges a személyes keresztyén hiten és szakmai ismereteken alapuló hivatástudat,
• óvodapedagógusi főiskolai végzettség, diploma,
• büntetlen előélet,
• a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
Lépésről lépésre óvodai program ismerete, gyakorlata;
gyakorlat sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhén, vagy középsúlyosan hallássérült gyermek, enyhén értelmi fogyatékos gyermek, beszédfogyatékos gyermek) nevelésében.

Elvárt kompetenciák:

• empátia
• elfogadó szemlélet
• gyermekszeretet
• intelligencia
• tolerancia
• keresztyén értékrend szerinti példamutatás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Szakmai önéletrajz
• Motivációs levél
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. és 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton a csillagvilag.ovoda@gmail.com e-mail címre,
• Személyesen, telefonos időpont egyeztetés után Maruzs-Ványi Katalin óvodavezetőnél az óvodában: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 20. (23/340-148 vagy 30/439-2902)
• Postai úton, Maruzs-Ványi Katalin részére: Csillagvilág Református Óvoda, 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 20.

A munkakörrel és a jelentkezéssel kapcsolatosan további információt Matyó Lajos lelkész nyújt az alábbi telefonszámon: 30/638-47-48.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 5. munkanap.

Betölthetőség időpontja 2019.03.15.
Jelentkezési határidő 2019.02.28.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés