Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium
Intézmény címe Pest megye - Fót , Vörösmarty u. 4.
Honlap www.okusuli.hu
E-mail cím titkarsag@okusuli.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Fót , Vörösmarty utca 4.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - igazgató, intézményvezető
Illetmények juttatások Megállapodás szerint
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Egyetem (MSc, MA)
Leírás Az intézmény igazgatói megbízással járó feladata: Az intézmény törvényes működtetésének biztosítása. Ellátja az intézmény szakmai vezetésével összefüggő feladatokat. Irányítja, összehangolja az intézmény munkáját, gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról. Ellátja az intézmény képviseletét, kapcsolatot tart a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátja a beosztásával összefüggő munkáltatói jogosítványokat és a munkaköri leírás szerint a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat.
Jelentkezési feltételek:
- középiskolai tanári végzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- pedagógus munkakörben szerzett minimum 5 év szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 személyes adatokat is tartalmazó, fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 a végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és fejlesztési célok elképzelések bemutatása (maximum 3 oldal)
 a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a jelentkezési anyagban foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A beérkező anyagok előzetes véleményezését követően a jelentkezőket a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület Intéző Bizottsága személyesen is meghallgatja. A jelentkezőket a meghallgatás pontos időpontjáról telefonon értesítjük.
A munkakör betöltésének kezdete: közös megegyezés szerint.
További információt Koósné Ferenczi Krisztina, a FÖKE gazdasági vezetője nyújt a 30/3838888 telefonszámon.
A jelentkezés benyújtásának módja:
- Postai úton: a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület Intéző Bizottsága (2151 Fót, Vörösmarty u. 4.) címére történő megküldéssel.
- Személyesen: munkanapokon, munkaidőben a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület Intéző Bizottsága székhelyén (2151 Fót, Vörösmarty u. 4.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: igazgatói jelentkezés.
Előnyök Az elbírálásánál előnyt jelent:
- közoktatási vezetői gyakorlat,
- felekezethez tartozás, lelkészi ajánlás.
Betölthetőség időpontja 2019.06.01.
Jelentkezési határidő 2019.06.30.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés