Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Intézmény címe Győr-Moson-Sopron megye - Kapuvár , 9330 Kapuvár, Fő tér 27.
Honlap www.pali-kapuvar.sulinet.hu/
E-mail cím admin@pali-kapuvar.sulinet.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Győr-Moson-Sopron megye - Kapuvár , Fő tér 26.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - óvónő
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-ai, valamint 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda
pályázatot hirdet
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 9330 Kapuvár, Fő tér 26.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja, illetve a munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-ai, valamint 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú óvodapedagógus képesítés
• büntetlen előélet, cselekvőképesség
• munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság
• elkötelezett keresztény élet
Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, empátia, kommunikációs és együttműködő-képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• önéletrajz, motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik
• plébánosi (lelkipásztori) ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Taródi Erika vezető óvónő nyújt, a +3696596167-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Fő tér 27.)
• elektronikus úton az igazgato@pali-kapuvar.sulinet.hu e-mail-címen keresztül
• személyesen: Kapuvár, Fő tér 27.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat megismerése után a vezető óvónő véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. (Szükség esetén sor kerülhet szóbeli elbeszélgetésre, illetve egy bemutató foglalkozás megtartására is.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.
A munkakör betöltése esetén a próbaidő 90 nap.
Betölthetőség időpontja 2019.08.21.
Jelentkezési határidő 2019.05.24.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés