Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Piarista Gimnázium és Kollégium
Intézmény címe Pest megye - Vác , Konstantin tér 6
E-mail cím titkarsag@vac.piarista.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Vác , Konstantin tér 6.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - történelemtanár
Illetmények juttatások A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján
Elvárt képzettség Egyetem (MSC)
Leírás A váci Piarista Gimnázium pályázatot hirdet magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német nyelv, történelem tanári állások betöltésére.
Bármely fenti szakos vagy szakpárral benyújtott pályázatot várunk.

A pályázat feltételei:
• szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium)
• egyetemi végzettség
• elkötelezett vallásosság
A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:
• innovatív pedagógiai szemlélet
• tehetséggondozás, versenyfelkészítés
• az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás
• együttműködő készség
Pályázat mellékletei:
• önéletrajz
• motivációs levél
• diplomamásolatok
• egyházi (plébánosi, lelkészi) ajánlás
• erkölcsi bizonyítvány (csak a felvétel esetén kell bemutatni)
További részletek az iskola honlapján: vac.piarista.hu
Betölthetőség időpontja 2019.08.26.
Jelentkezési határidő 2019.05.24.

Jelentkezés