Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézmény címe Pest megye - Gomba , Iskola u. 2.
Honlap faysuli-gomba.hu
E-mail cím iskola@gomba.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Gomba , Iskola utca 2.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - tanító
Oktatás, nevelés, kutatás - napközis tanár
Illetmények juttatások pedagógus bértábla besorolása szerint + cafeteria + útiköltség hozzájárulás + igény esetén szolgálati lakás
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Főiskola (BSC)
Leírás A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• általános iskolai tanulók nevelése-oktatása, szaktanári feladatok ellátása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
• szakmai önéletrajz
• sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Tibor nyújt az iskola@gomba.hu e-mail címen, illetve a 0629/433261-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton Somogyi Tibor intézményvezető részére az iskola@gomba.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
Előnyök Kis létszámú osztályok, csoportok
Betölthetőség időpontja 2020.09.01.
Jelentkezési határidő 2020.09.30.

Jelentkezés