Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda
Intézmény címe Heves megye - Gyöngyös , Petőfi Sándor utca 2.
Honlap www.rakoczi-gyongyos.sulinet.hu/
E-mail cím isk.rakoczi@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Heves megye - Gyöngyös , Petőfi Sándor utca 2.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - ének-zenetanár
Illetmények juttatások A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Főiskola (BSC), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás A munkakör keretében ellátandó feladatok:
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Előnyök Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás
Betölthetőség időpontja 2019.06.26.
Jelentkezési határidő 2019.06.21.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés