Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Kerekerdő Evangélikus Óvoda
Intézmény címe Fejér megye - Lajoskomárom , Gesztenyefasor 2.
E-mail cím kerekerdo@lutheran.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Fejér megye - Lajoskomárom , Gesztenyefasor 2.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - óvodapedagógus
Illetmények juttatások Közalkalmazotti bértábla szerinti fizetés; SZÉP kártya,
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot és a végzettséget tanúsító okiratok másolatát. A 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztes Aranka nyújt, a 06-30/482-1613-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kerekerdő Evangélikus Óvoda- Lajoskomárom címére történő megküldésével (8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor utca 2.), vagy elektronikus úton a kerekerdo@lutheran.hu email címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ÓVODAPEDAGÓGUS
Betölthetőség időpontja 2019.08.26.
Jelentkezési határidő 2019.07.31.

Jelentkezés