Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Intézmény címe Baranya megye - Komló , Komló, Templom tér 2.
Honlap www.komlokodaly.hu/
E-mail cím kodalykomlo@pecs.egyhazmegye.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Baranya megye - Komló , Templom tér 2.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - tanító
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. KIEMELT GYAKORNOKI BÉREZÉS!
Elvárt képzettség Főiskola (BSC), Főiskola (BSc, BA)
Leírás Főiskola, általános iskolai tanító végzettség, felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz
motivációs levél
végzettséget igazoló okiratok másolata
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ormándlaky Dalma intézményvezető nyújt a +36 30 4028648-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton az intézmény címére történő megküldésével (7300 Komló, Templom tér 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Tanító”
Elektronikus úton Ormándlaky Dalma intézményvezető részére, a kodalykomlo@pecs.egyhazmegye.hu emailcímre történő megküldéssel.
Előnyök angol/német nyelv műveltségi terület
1-3 év szakmai tapasztalat
Betölthetőség időpontja 2019.08.21.
Jelentkezési határidő 2019.07.10.

Jelentkezés