Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Intézmény címe Heves megye - Tenk , II. Rákóczi F. út 2.
Honlap www.sztimre-tenk.sulinet.hu/
E-mail cím tenkiskola@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege megbízási szerződés
Munkavégzés helye Heves megye - Tenk , II. Rákóczi Ferenc út 2.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - informatika tanár
Illetmények juttatások Pedagógus bértábla alapján számított óradíj.
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Imre Katolikus Általános Iskola (3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2.) pályázatot hirdet

- informatika szakos általános iskolai tanár – óraadó, heti 4 órában (1 nap)

A munkavégzés helye: Heves megye, 3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása: általános iskolai osztályokban órák tartása.

Pályázati feltételek: főiskolai vagy egyetemi tanári végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok bemutatása vagy hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, plébánosi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2019. szeptember 1-től betölthető, határozott időre 2020.06.15-ig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 14. (szerda)

Bérezés: a mindenkori pedagógus bértáblázat szerinti alapbérből számított óradíj.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton a tenkiskola@gmail.com
- Postai úton Szent Imre Katolikus Általános Iskola (3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag elbírálása után, személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16. (péntek)

Betölthetőség időpontja 2019.09.01.
Jelentkezési határidő 2019.08.14.

Jelentkezés