Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
Intézmény címe Győr-Moson-Sopron megye - Kapuvár , 9330 Kapuvár, Fő tér 25-27.
Honlap www.pali-kapuvar.sulinet.hu/
E-mail cím admin@pali-kapuvar.sulinet.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Győr-Moson-Sopron megye - Kapuvár , Fő tér 25.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - testnevelő tanár
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-ai, valamint 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás A kapuvári Páli Szent Vince Iskolaközpont
pályázatot hirdet
testnevelés szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 9330 Kapuvár, Fő tér 25.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Testnevelésórák és sportköri foglalkozások tartása 8 és 4 évfolyamos nappali képzésű gimnáziumi tagozaton.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-ai, valamint 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú végzettség (egyetem vagy főiskola), testnevelés szak
• büntetlen előélet, cselekvőképesség
• munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság
• elkötelezett keresztény élet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• önéletrajz, motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik
• plébánosi (lelkipásztori) ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 26.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 2.
A pályázatok benyújtásának módja:
• kizárólag elektronikus úton az igazgato@pali-kapuvar.sulinet.hu e-mail-címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat megismerése után az intézményvezető-helyettesek véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. (Szükség esetén sor kerülhet szóbeli elbeszélgetésre is.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 7.
A munkakör betöltése esetén a próbaidő 90 nap.
Betölthetőség időpontja 2019.08.26.
Jelentkezési határidő 2019.08.02.

Jelentkezés