Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Egri Főegyházmegye
Intézmény címe Heves megye - Eger , Széchenyi u. 1.
E-mail cím ekif2@eger.egyhazmegye.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Miskolc , Miskolc, Városház tér 6.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - igazgató, intézményvezető
Illetmények juttatások Pedagógus életpálya
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA), Egyéb
Leírás Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium vezetésére intézményvezetőt (igazgatót) keres.

Az intézmény székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 6.

Az intézmény jelenlegi vezetője: Bagyalné Kocsis Márta igazgatóhelyettes

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A munkakör betöltésének kezdete: 2019. szeptember 1.

Az intézményvezetői megbízásra pályázónak az alábbi iratokat kell papír alapon és elektronikus úton benyújtania az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztály (3301 Eger, Pf.: 80.) és a nemeth.zoltan@eger.egyhazmegye.hu címekre:

1. Szakmai önéletrajz, kitérve a katolikus egyházi kötődésre;
2. Az intézmény vezetésére irányuló vezetői program;
3. Katolikus plébános ajánlása;
4. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szük-séges felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okleve-lek másolata;
5. Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettsé-get igazoló oklevél másolata;
6. Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló irat (pl. munkáltatói igazolás, munkaszerződés, kinevezés) másola-ta;
7. Harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza, hogy a jelölt büntetlen előéletű, a jogszabályban (Kjt. 20. § (2) bekezdésnek d) pontjában) meghatározott feltételeknek megfelel, vele szemben a jogszabályban (Kjt. 20. §. 2d) és 2e) bekezdéseiben) meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Az erkölcsi bizonyítvány hiányában az annak kiadására irányuló kérelem és feladóvevényének másolata.
8. Hozzájáró nyilatkozat ahhoz, hogy a benyújtó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és kezelhessék.

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatban információ dr. Németh Zoltán osztályvezetőtől kérhető a +36/36/784-613 telefonszámon és a nemeth.zoltan@eger.egyhazmegye.hu címen.

A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-váníthassa. A pályáztató kizárhatja a pályázat elbírálásából, aki a benyújtandó dokumentumokat nem csatolja hiánytalanul vagy azt, aki határidőn túl nyújtja be a pályázatát.

Betölthetőség időpontja 2019.08.31.
Jelentkezési határidő 2019.08.31.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés