Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Egri Főegyházmegye
Intézmény címe Heves megye - Eger , Széchenyi u. 1.
E-mail cím ekif2@eger.egyhazmegye.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Heves megye - Eger , Eger, Foglár u. 1.
Feladat típusa Gazdasági terület - gazdasági vezető
Illetmények juttatások Közalkalmazotti bértábla
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Főiskola (BSC), Szakmai középfok (OKJ), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás Az Érseki Szent József Kollégium
pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

- pénzügyi ügyintéző gazdasági vezető megbízással

A jogviszony 2019. augusztus 31-ig tartó határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: 3300 Eger, Foglár Gy. u.1.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A gazdasági vezetői és pénzügyi ügyintézői feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: megegyezés alapján

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Czakó Tamás intézményvezető nyújt,
a 36/516-960 és a 20/457-2980 telefonszámokon és a sztjk1@enternet.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: 3300 Eger, Foglár Gy.u.1.
- Elektronikusan: szttjk1@enternet.hu
Betölthetőség időpontja 2019.09.09.
Jelentkezési határidő 2019.09.27.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés