Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Intézmény címe Pest megye - Budapest 08. ker. , Szentkirályi utca 28.
Honlap ppke.hu/
E-mail cím toborzas@ppke.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Budapest 08. ker. , Szentkirályi utca 28.
Feladat típusa Adminisztráció - asszisztens
Illetmények juttatások Cafeteria
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA)
Leírás A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Rektora pályázatot hirdet rektori titkári feladatok ellátására.
Ellátandó főbb feladatok:
- Az egyetemi tanácsi és egyetemi doktori és habilitációs tanácsi, hallgatói ügyek felülbírálati bizottsági ülések szervezése, előterjesztések összegyűjtése, közreműködés jegyzőkönyv megírásában,
- Az Országos Doktori Tanács adatbázisában habilitációs előadások meghirdetése,
- Egyetemi tanári pályázatok menedzselése,
- Rektor úr programjainak szervezése,
- Határidők nyomon követése,
- Kapcsolattartás az Egyetemen belül a karokkal és a központi szervezeti egységekkel,
- Kapcsolattartás egyházi szervekkel és államigazgatási szervekkel,
- Közreműködés a központi rendezvények szervezésében (kapcsolattartás külföldi előadókkal és meghívottakkal),
- Egyebek, amelyekkel a rektor, ill. a rektori hivatalvezető megbízza.
Általános pályázati feltételek:
- egyetemi végzettség/mesterfokozat,
- felsőoktatásban szerzett gyakorlat,
- felsővezető titkárságon szerzett gyakorlat.
- angol nyelvből legalább B típusú állami nyelvvizsga,

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
- jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot, a bérigény megjelölésével,
- motivációs levelet,
- a végzettséget és az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek és testületek megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje folyamatos.
A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
A munkakör leghamarabb 2019. december 10-től tölthető be.
A fentiek szerint összeállított pályázatot elektronikusan a következő emailcímre szükséges eljuttatni: domotor.erzsebet@ppke.hu.
Előnyök jogi végzettség,
olasz vagy német nyelv ismerete.
Betölthetőség időpontja 2019.12.01.
Jelentkezési határidő 2019.12.31.

Jelentkezés