Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Lórántffy Református Óvoda és Bölcsőde
Intézmény címe Fejér megye - Csákvár , 8083 Csákvár, Szent István u.2.
E-mail cím lorantffyovoda@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Fejér megye - Csákvár , Szent István utca 2
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - óvodapedagógus
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.+ Egyéb juttatások
Elvárt képzettség Főiskola (BSC)
Leírás A Csákvári Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde megbízott vezetője (8083 Csákvár, Szent István utca 2.) pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére:
A munkakör betöltésének időpontja: azonnal
a) Pályázati feltételek: Óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség, büntetlen előélet

b) Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
- Az iskolai végzettséget igazoló oklevél/oklevelek fénymásolata.
- Önéletrajz, motivációs levél.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
előnyt jelent:
- szakmai gyakorlat
- lelkipásztori ajánlás
- történelmi egyházhoz valamelyikéhez való kötődés
c) A pályázat benyújtásának határideje (kizárólag írásban): 2020. január 31.
d) A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 02.
e) További információk: a pályázatot az alábbi címre várjuk:
Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde 8083 Csákvár, Szent István utca 2., a pályázat elektronikus formában is küldhető: lorantffyovoda@gmail.com.
Bővebb felvilágosítás a 0622/254-071-es telefonszámon kérhető.
Betölthetőség időpontja 2020.02.02.
Jelentkezési határidő 2020.01.31.

Jelentkezés