Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája
Intézmény címe Heves megye - Hatvan , Csaba vezér út 6
Honlap grassalkovich-antal.baptistaoktatas.hu/
E-mail cím titkarsag@befogadoiskola.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege megegyezés szerint
Munkavégzés helye Heves megye - Hatvan , Csaba vezér út 6
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - magyar nyelv és irodalom tanár
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Felnőttek Általános Iskolája
pályázatot hirdet
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári
feladat ellátására.

A munkaviszony időtartama: határozott/ határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő/ részmunkaidő
A megbízás kezdete: Azonnal betölthető

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Csaba vezér út 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetemi szakirányú tanári végzettség,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• orvosi alkalmasság
Elvárt kompetenciák:
• pontosság,
• megbízhatóság,
• határozottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai bizonyítványok/oklevél másolata
• nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
• sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maldrik Gábor nyújt, a 06-37-540-104-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatok benyújtása postai úton,
Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája ( 3000 Hatvan, Csaba vezér út 6) Kérjük a borítékon feltüntetni: „Magyar nyelv és irodalom tanári állás pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje:.Folyamatos
Betölthetőség időpontja 2020.01.14.
Jelentkezési határidő 2020.01.14.

Jelentkezés