Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium
Intézmény címe Heves megye - Eger , Széchenyi u.17.
Honlap www.gardonyi-eger.hu/
E-mail cím titkarsag@gardonyi-eger.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege megbízási szerződés
Munkavégzés helye Heves megye - Eger , Széchenyi u. 17.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - kémiatanár
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA)
Leírás Táppénzen lévő munkatárs helyettesítésére keresünk kollégát 2020. június 30-ig.
Tanórák száma: heti 12 óra
Pályázati feltételek:
- szakirányú egyetemi végzettség
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- elkötelezett keresztény
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
Betölthetőség időpontja 2020.02.03.
Jelentkezési határidő 2020.01.31.

Jelentkezés