Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Kunhegyesi Református Egyházközség
Intézmény címe Jász-Nagykun-Szolnok megye - Kunhegyes , Szabadság tér 13.
Honlap honlap.parokia.hu/lap/kunhegyesi-reformatus-egyhazkozseg
E-mail cím kunhegyes@reformatus.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Jász-Nagykun-Szolnok megye - Kunhegyes , Belterület 3310 hrsz.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - igazgató, intézményvezető
Illetmények juttatások Bérezés: megegyezés szerint, a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban kell megjelölni.
Elvárt képzettség Főiskola (BSC)
Leírás PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kunhegyesi Református Egyházközség pályázatot hirdet a tulajdonában lévő SIL-GYÓGY-KONF Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói álláshely munkaviszony keretében történő betöltésére.

A SIL-GYÓGY-KONF Korlátolt Felelősségű Társaság fő tevékenysége a kunhegyesi Siloám Református Gyógyászati és Szabadidőközpont teljes körű üzemeltetése.

A társaság székhelye: 5340 Kunhegyes, belterület 3310 hrsz.

A foglalkoztatás időtartama, jellege: munkaviszonyban, teljes munkaidőben, határozott időre, a szerződés megkötésétől számított maximum 3 év, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye: a társaság székhelye.

A munkakörbe tartozó, illetve az ügyvezetéssel járó lényeges feladatok:
A Kft. munkaszervezetének kialakítása, szakmai tevékenységének irányítása.
Munkáltatói jog gyakorlása a társaság munkavállalói felett.
A Kft. törvényes működésének, és az üzemeltetési feltételek biztosítása (a társaság üzemelésének megszervezése, koordinálása, a szervezeti egységeinek összehangolása) a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, ezen belül is különösen:
 intézi a társaság ügyeit és képviseli a társaságot, tárgyalásokat folytat, és a Kft. nevében kötelezettségeket vállal,
 gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 gondoskodik az alapító által hozott határozatok nyilvántartásának folyamatos vezetéséről,
 elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, ezeket az alapító elé terjeszti,
 köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé teszi.
A társaság tevékenységének optimalizálása, a hatékonyság növelése.
Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

Bérezés: megegyezés szerint, a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban kell megjelölni.

Pályázati feltétel:
• jogi, közgazdasági (marketing vagy emberi erőforrás szakirány) vagy idegenforgalmi felsőfokú végzettség,
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Az elbírálásnál előnyt jelent:
 felsőfokú, tevékenységi körhöz kapcsolódó szakképesítés, egészségügyi menedzser mesterképzésben szerzett szakmai képesítés,
 legalább 5 év egyházi vagy önkormányzati intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 hasonló területen működő szállodavezetői gyakorlat,
 vezetői gyakorlat,
 idegenforgalom, turisztika területén szerzett gyakorlat,
 angol, német vagy orosz nyelv társalgási szintű ismerete,
 "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok hiteles másolata,
 az előnyt jelentő vezetői gyakorlat igazolása,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22 §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok,
 nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék,
 a pályázati kiírásban meghatározott feladatok végrehajtására rövid- és középtávra vonatkozó részletes szakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzelések,

A beosztás betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2020. július 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15. 16.00 óra.
A pályázatot a fenti időpontig beérkezően kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Kálmán elnök-lelkész és Bari Mihály gondnok nyújt, a 06/59-530-143-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton, vagy személyesen a Kunhegyesi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalába (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.) Nagy Kálmán elnök-lelkész nevére szólóan kell benyújtani. A pályázati borítékra „SIL-GYÓGY-KONF Kft. ügyvezetői pályázat” megjelölést kell ráírni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kunhegyesi Református Egyházközség Presbitériuma bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Kft. ügyvezető igazgatóját a Tulajdonos nevezi ki. Vele szemben a munkáltatói jogokat a Tulajdonos gyakorolja.
Előnyök Az elbírálásnál előnyt jelent:
 felsőfokú, tevékenységi körhöz kapcsolódó szakképesítés, egészségügyi menedzser mesterképzésben szerzett szakmai képesítés,
 legalább 5 év egyházi vagy önkormányzati intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 hasonló területen működő szállodavezetői gyakorlat,
 vezetői gyakorlat,
 idegenforgalom, turisztika területén szerzett gyakorlat,
 angol, német vagy orosz nyelv társalgási szintű ismerete,
 "B" kategóriás jogosítvány
Betölthetőség időpontja 2020.07.01.
Jelentkezési határidő 2020.05.15.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés