Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Piarista Gimnázium és Kollégium
Intézmény címe Pest megye - Vác , Konstantin tér 6
E-mail cím titkarsag@vac.piarista.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Vác , Konstantin tér 6.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - matematikatanár
Illetmények juttatások A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján
Elvárt képzettség Egyetem (MSC)
Leírás A pályázat feltételei:
szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
egyetemi végzettség
egyházi kapcsolódás
A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:
tehetséggondozás, versenyfelkészítés, robotika, programozás
innovatív pedagógiai szemlélet
az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás
A pályázat mellékletei:
önéletrajz
motivációs levél
egyházi (plébánosi, lelkészi) ajánlás
diplomamásolatok
erkölcsi bizonyítvány (csak a felvétel esetén kell bemutatni)
Részletek az iskola honlapján: vac.piarista.hu
Betölthetőség időpontja 2020.08.17.
Jelentkezési határidő 2020.05.15.

Jelentkezés