Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
Intézmény címe Pest megye - Budapest 03. ker. , Mező u. 12.
E-mail cím hegedusszilvia@gaudiopolis.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Budapest 03. ker. , Mező u. 12.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - igazgató, intézményvezető
Illetmények juttatások KJT szerint + egyéb juttatások (versenyképes fizetés)
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezetői munkakör betöltésére

A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség fenntartó pályázatot hirdet a
Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
(1038 Budapest, Mező utca 12.)
intézményvezetői munkakörének betöltésére

A munkáltatói jogkör gyakorlója:
Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség presbitériuma

A Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház az alábbi szociális szolgáltatást nyújtja:
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § alapján személyes gondoskodást nyújtó idős otthoni ellátás átlagos gondozási igényű és demens ellátottak részére

Az intézményvezető feladata:
- a szeretetház gondozási-ápolási, pénzügyi és üzemeltetési feladatainak irányítása, ellenőrzése, összehangolása
- a magas színvonalú szakmai tevékenység és a törvényes, valamint eredményes működés biztosítása

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint
- legalább 3 év vezetői gyakorlat

Előnyt jelent:
- szociális, illetve egészségügyi ellátás területén szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat
- szociális ágazati mester vezetőképzésben teljesített képzés
- egyházi elkötelezettség, evangélikus gyülekezeti tagság, rendezett magánélet
- angol, illetve német nyelvtudás

A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát
• szakmai vezetési programot
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• lelkészi ajánlást

Benyújtási határidő: a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap 24.00 óra
A pályázatokat kizárólag elektronikus formában várjuk: palyazat@gaudiopolis.hu
A pályázat elbírálásának határideje: a veszélyhelyzet megszűnését követő harmadik hónap utolsó napja
A nyertes pályázó intézményvezetői munkaviszonya öt évre jön létre a munka törvénykönyve alapján kötendő munkaszerződésben rögzített feltételek szerint. Munkabérre, munkaidőre és pihenőidőre irányadó az 1993. évi III. törvény 94/L. § (4) bekezdése, bérezés megegyezés alapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkező pályázatok formai feltételeknek való megfelelését a fenntartó által megbízott szakértői bizottság véleményezi. A pályázatok befogadásáról az intézmény igazgatótanácsa dönt, és erről minden pályázót írásban értesít.
A befogadott pályázókat az igazgatótanács, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai bizottsága személyesen meghallgatja, és szakmai szempontból minősíti a pályázatok szakmai és fejlesztési elképzeléseit.
Az intézményvezetőt a fenntartó egyházközség presbitériuma választja meg.

Az intézményre vonatkozó látogatási tilalom feloldását követően biztosítjuk az érdeklődőknek a betekintést a szeretetház munkájába előzetes időpont egyeztetés alapján.
Elérhetőség: https://www.gaudiopolis.hu/kapcsolat.html
További információkat dr. Horváth Karolina jogtanácsostól kérhetnek: +36 20 488 0667 horvathkarolina@gaudiopolis.huDonáth László
parókus lelkész

Betölthetőség időpontja 2020.05.11.
Jelentkezési határidő 2020.06.30.

Jelentkezés