Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
Intézmény címe Győr-Moson-Sopron megye - Kapuvár , 9330 Kapuvár, Fő tér 25-27.
Honlap www.pali-kapuvar.sulinet.hu/
E-mail cím igazgato@pali-kapuvar.sulinet.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Győr-Moson-Sopron megye - Kapuvár , Fő tér 25-27.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - magyar nyelv és irodalom tanár
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-ai, valamint 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA)
Leírás A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
pályázatot hirdet
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 9330 Kapuvár, Fő tér 25-27.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása 5-12. évfolyamon (8 és 4 évfolyamos gimnáziumi, valamint általános iskolai osztályokban).
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-ai, valamint 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú végzettség (egyetem), magyar nyelv és irodalom szak
• büntetlen előélet, cselekvőképesség
• munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság
• elkötelezett keresztény élet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata (végzős egyetemi hallgató utólag is beadhatja)
• önéletrajz, motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik
• plébánosi (lelkipásztori) ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 24.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• kizárólag elektronikus úton az igazgato@pali-kapuvar.sulinet.hu e-mail-címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat megismerése után az intézményvezető-helyettesek véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. (Szükség esetén sor kerülhet szóbeli elbeszélgetésre is.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.
A munkakör betöltése esetén a próbaidő 90 nap.
Betölthetőség időpontja 2020.08.24.
Jelentkezési határidő 2020.06.15.

Jelentkezés