Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Intézmény címe Baranya megye - Komló , Komló, Templom tér 2.
Honlap www.komlokodaly.hu/
E-mail cím kodalykomlo@pecs.egyhazmegye.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Baranya megye - Komló , Templom tér 2.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - óvodapedagógus
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. GYAKORNOKOKNAK KIEMELT BÉREZÉS!
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás Főiskola, óvodapedagógus végzettség és/vagy német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes önéletrajz
motivációs levél
végzettséget igazoló okiratok másolata
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtása: 2020. július 22-ig lehetséges.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schalpha Anett tagóvoda-vezető nyújt a +36 309486737-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton az óvoda címére történő megküldésével (7300 Komló, Templom tér 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus.
Elektronikus úton Ormándlaky Dalma intézményvezető részére, a kodalykomlo@pecs.egyhazmegye.hu emailcímre történő megküldéssel.
Előnyök • német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség és/vagy,
• angol nyelvvizsga,
• hitoktatói képesítés
Betölthetőség időpontja 2020.09.01.
Jelentkezési határidő 2020.08.17.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés