Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Pécsi Egyházmegye
Intézmény címe Baranya megye - Pécs , Dóm tér 2.
Honlap pecsiegyhazmegye.hu
E-mail cím puspokititkarsag@pecs.egyhazmegye.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Baranya megye - Siklós , Siklós, Kossuth tér 8.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - magyar nyelv és irodalom tanár
Illetmények juttatások • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Főiskola (BSC), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás A Szent Imre Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség
• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság
• keresztény elkötelezettség
• plébánosi ajánlás
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• fényképes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok
• a 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• pedagógusi gyakorlat
Illetmény, juttatások:
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók
A munkaviszony időtartama:
• határozatlan idejű jogviszony
Foglalkozás jellege:
• teljes munkaidő vagy részmunkaidő
A munkavégzés helye:
• 7800 Siklós, Kossuth tér 8.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• a magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása az általános iskola 5-8. évfolyamain, munkaköri leírás szerint
A munkakör betöltésének időpontja: 2020. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 7800 Siklós, Kossuth tér 8.
• elektronikus úton: szentimresiklos@pecs.egyhazmegye.hu
A pályázattal kapcsolatos további információ:
• Batki Ottó intézményvezetőnél a +3630/5816751-es telefonszámon.
Előnyök pedagógusi gyakorlat
Betölthetőség időpontja 2020.08.16.
Jelentkezési határidő 2020.08.14.

Jelentkezés