Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Pécsi Egyházmegye
Intézmény címe Baranya megye - Pécs , Dóm tér 2.
Honlap pecsiegyhazmegye.hu
E-mail cím puspokititkarsag@pecs.egyhazmegye.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege részmunkaidő
Munkavégzés helye Baranya megye - Siklós , Siklós, Kossuth tér 8.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - ének-zenetanár
Illetmények juttatások • megegyezés szerint
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Főiskola (BSC), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás A Szent Imre Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet
ének-zene szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• ének-zene szakos tanári végzettség
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság
• keresztény elkötelezettség
• plébánosi ajánlás
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• fényképes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok
• a 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• pedagógusi gyakorlat
Illetmény, juttatások:
• megegyezés szerint
A munkaviszony időtartama:
• határozott idejű jogviszony
Foglalkozás jellege:
• óraadó (heti 5 óra)
A munkavégzés helye:
• 7800 Siklós, Kossuth tér 8.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• az ének-zene tantárgy oktatása az általános iskola 5-8. évfolyamain, valamint az iskolai kórus vezetése
A munkakör betöltésének időpontja: 2020. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 7800 Siklós, Kossuth tér 8.
• elektronikus úton: szentimresiklos@pecs.egyhazmegye.hu
A pályázattal kapcsolatos további információ:
• Batki Ottó intézményvezetőnél a +3630/5816751-es telefonszámon
Előnyök pedagógusi gyakorlat
Betölthetőség időpontja 2020.09.01.
Jelentkezési határidő 2020.08.28.

Jelentkezés