Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Intézmény címe Bács-Kiskun megye - Jánoshalma , Rákóczi u. 8.
Honlap www.szentannasuli.hu
E-mail cím szentannasuli@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege részmunkaidő, megbízási szerződés
Munkavégzés helye Bács-Kiskun megye - Jánoshalma , Rákóczi Ferenc u. 8.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - rajz és vizuális kommunikáció tanár
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Elvárt képzettség Főiskola (BSC)
Leírás Pályázati feltételek:
• rajz szakos tanár végzettség
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaszás Eszter igazgató nyújt, a 06/77 401-630 vagy 30/432 4979 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 8.).
• Elektronikus úton a szentannasuli@gmail.com e-mail címen keresztül
• Személyesen: Kaszás Eszter igazgatónak - 6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 8.
Betölthetőség időpontja 2020.08.10.
Jelentkezési határidő 2020.07.20.

Jelentkezés