Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Pécsi Egyházmegye
Intézmény címe Baranya megye - Pécs , Dóm tér 2.
Honlap pecsiegyhazmegye.hu
E-mail cím puspokititkarsag@pecs.egyhazmegye.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Baranya megye - Pécs , Török István utca 13.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - gyógypedagógus
Illetmények juttatások Pedagógus bértábla alapján. Gyógypedagógiai pótlék. A pályakezdő pedagógusok a Pécsi Egyházmegye által magasabb bérre jogosultak
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda
pályázatot hirdet
Gyógypedagógus
munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
SNI-s tanulók ( F70, F81.3, F80) fejlesztése.

Pályázati feltételek:
• Gyógypedagógus végzettség- Tanulásban/ értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul
• plébánosi ajánlás
Illetmény és juttatások:
• Pedagógus bértábla alapján
• Gyógypedagógiai pótlék
• A pályakezdő pedagógusok a Pécsi Egyházmegye által magasabb bérre jogosultak
A jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.08.24 - 2021.06.30-ig tartó jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 7628 Pécs, Török István utca 13.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.
Az elbírálás határideje: 2020. augusztus 10.
A munkakör betöltésének időpontja: 2020. augusztus 24.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai vagy elektronikus úton, a pályázatnak a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (7628 Pécs, Török István utca 13.)
• Elektronikus úton a nerisztfulopiskola@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címre
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Péter intézményvezető nyújt, a 30/479-53-57-es telefonszámon.
Betölthetőség időpontja 2020.08.24.
Jelentkezési határidő 2020.08.03.

Jelentkezés