Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Pécsi Egyházmegye
Intézmény címe Baranya megye - Pécs , Dóm tér 2.
Honlap pecsiegyhazmegye.hu
E-mail cím puspokititkarsag@pecs.egyhazmegye.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Baranya megye - Pécs , Török István utca 13.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - matematikatanár
Illetmények juttatások Pedagógus bértábla alapján. A pályakezdő pedagógusok a Pécsi Egyházmegye által magasabb bérre jogosultak.
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda
pályázatot hirdet
Matematika szakos tanár
munkakör betöltésére
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Végzettségnek megfelelő tanórák, szakkörök, korrepetálások megtartása. Egyéb, a pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása (tanulószoba vezetése felső tagozaton).

Pályázati feltételek:
• Főiskola, egyetem- matematika szakos tanár
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul
• plébánosi ajánlás
Illetmény és juttatások:
Pedagógus bértábla alapján. A pályakezdő pedagógusok a Pécsi Egyházmegye által magasabb bérre jogosultak.
A jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.08.24 - 2021.06.30-ig tartó jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 7628 Pécs, Török István utca 13.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.
Az elbírálás határideje: 2020. augusztus 10.
A munkakör betöltésének időpontja: 2020. augusztus 24.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai vagy elektronikus úton, a pályázatnak a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (7628 Pécs, Török István utca 13.)
• Elektronikus úton a nerisztfulopiskola@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címre.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Péter intézményvezető nyújt, a 30/479-53-57-es telefonszámon.
Betölthetőség időpontja 2020.08.24.
Jelentkezési határidő 2020.08.03.

Jelentkezés