Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Sárszentmiklós Római Katolikus Plébánia
Intézmény címe Fejér megye - Sárbogárd , Béke utca 8.
E-mail cím torpi2@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő, határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő, részmunkaidő
Munkavégzés helye Fejér megye - Sárbogárd , Köztársaság
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - hittantanár, hitoktató
Illetmények juttatások az egyházmegyei bértábla szerint
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás A Sárbogárdi Plébánia hitoktatót keres! A hitoktatást (hit- és erkölcstan) három helyi általános iskolában kell végezni 1-8. évfolyamig! (Nem mindegyik iskolában minden évfolyamon, és vannak összevont évfolyamok is!) A főállás az óvodai 3 vagy 4 fakultatív hittanóra vállalásával biztosított! A Hittanórákat igyekszünk tömbösíteni a hét három egymást követő napjára! Ha távol lakó hittanár jelentkezik, neki egy főre, tudunk megfelelő szállást biztosítani a szükséges éjszakákra!
A jelentkezéskor plébánosi ajánlás szükséges arról a plébániáról, ahol előzőleg tanított és természetesen a végzettséget igazoló okiratok is szükségesek. A fent megjelölt végzettségek közül legalább egy félével kell rendelkeznie! (Ha a jelölt már megkezdte valamely felsőoktatási intézményben a szakirányú tanulmányait, de még nem végezte el az adott szakot, és amennyiben vállalja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt diplomát szerez, lehetőség szerint betöltheti a meghirdetett állást!) A szerződéskötést megelőzően pedig erkölcsi bizonyítványt kell leadni és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell átesnie a jelöltnek!
Betölthetőség időpontja 2020.09.01.
Jelentkezési határidő 2020.07.31.

Jelentkezés