Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Györffy István Katolikus Általános Iskola
Intézmény címe Jász-Nagykun-Szolnok megye - Karcag , József Attila u. 1.
Honlap www.gyorffykataltisk.hu/
E-mail cím kovacsmiklosne63@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Jász-Nagykun-Szolnok megye - Karcag , József Attila u. 1. (székhely), Kossuth tér 4. (telephely)
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - matematikatanár
Illetmények juttatások Bérezés a pedagógus életpálya bértáblázata szerint.
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.
Betölthetőség időpontja 2020.08.24.
Jelentkezési határidő 2020.08.24.

Jelentkezés