Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája
Intézmény címe Heves megye - Hatvan , Csaba vezér út 6
Honlap grassalkovich-antal.baptistaoktatas.hu/
E-mail cím titkarsag@befogadoiskola.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege részmunkaidő
Munkavégzés helye Heves megye - Hatvan , Csaba vezér út 6
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - kémiatanár
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Főiskola (BSC)
Leírás PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Felnőttek Általános Iskolája
pályázatot hirdet
Kémia szakos tanári
feladat ellátására.

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Óraadó
A megbízás kezdete: Azonnal betölthető

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Csaba vezér út 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kémia tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola szakirányú tanári végzettség,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• orvosi alkalmasság
Elvárt kompetenciák:
• pontosság,
• megbízhatóság,
• határozottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai bizonyítványok/oklevél másolata
• nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
• sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maldrik Gábor nyújt, a 06-37-540-104-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatok benyújtása postai úton, illetve elektronikus úton:
Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája ( 3000 Hatvan, Csaba vezér út 6) vagy a grassalkovich@baptistaoktatas.hu címre várjuk. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Kémia tanári állás pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje:.Folyamatos
Betölthetőség időpontja 2020.09.01.
Jelentkezési határidő 2020.09.30.

Jelentkezés