Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Középiskola és Kollégium
Intézmény címe Hajdú-Bihar megye - Nyíradony , Nyíradony, Jókai u. 2.
Honlap kolcsey-nyiradony.baptistaoktatas.hu
E-mail cím kolcsey.nyiradony@baptistaoktatas.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege részmunkaidő
Munkavégzés helye Hajdú-Bihar megye - Nyíradony , Nyíradony, Jókai u. 2.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - testnevelő tanár
Elvárt képzettség Főiskola (BSC)
Leírás A Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

pályázatot hirdetTESTNEVELÉS SZAKOS TANÁR

munkakör betöltéséreA jogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő

A munkavégzés helye: Nyíradony, Temesvári utca 26.

A munkakörbe tartozó lényeges feladat: általános iskolai testnevelés tantárgy oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Testnevelés szakos végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikusan a kolcsey.nyiradony@baptistaoktatas.hu e-mail-címre. Érdeklődni a +36-52-203-099-es telefonszámon lehet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött anyagok áttekintése és az állásinterjú után az igazgató dönt az alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.
Betölthetőség időpontja 2020.09.25.
Jelentkezési határidő 2020.09.18.

Jelentkezés