Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Intézmény címe Pest megye - Halásztelek , Hold utca 6.
Honlap reformatusegymi.reformatus.hu/
E-mail cím refegymiigazgato.titkarsag@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege részmunkaidő, megbízási szerződés
Munkavégzés helye Pest megye - Bugyi , Templom u 19
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - logopédus
Elvárt képzettség Főiskola (BSC), Főiskola (BSc, BA)
Leírás A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pályázatot hirdet LOGOPÉDUS munkakör betöltésére.


A jogviszony időtartama
 határozott
Foglalkoztatás jellege
 Óraadó vagy részmunkaidő
A munkavégzés helye
 BUGYI
Illetmény és juttatások
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 Főiskola- logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus logopédia szakirányon.
 Cselekvőképesség
 Büntetlen előélet, és annak igazolása.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent
 Szakszolgálatnál szerzett szakmai tapasztalat, MS Office ismerete, jogosítvány, mobilitás.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
 Szakmai önéletrajz
 Motivációs levél
 Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata.
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Pozitív elbírálás esetén.)
A pályázat benyújtásának módja


Elektronikus úton a refegymiigazgato.titkarsag@gmail.com email címen keresztül.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdéseivel tájékoztatást
Simon Beatrix a 06-30/639-08-61-es telefonszámon ad.

Betölthetőség időpontja 2020.11.09.
Jelentkezési határidő 2020.11.02.

Jelentkezés