Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
Intézmény címe Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Miskolc , Városház tér 6.
Honlap www.frater.hu/
E-mail cím molnar.tunde@frater.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Miskolc , Városház tér 6.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - napközis tanár
Elvárt képzettség Főiskola (BSC)
Leírás 1. A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

2. Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;
- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
- teljes cselekvőképesség;
- jogszabályban előírt szakképesítés.

3. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
- szakmai önéletrajz;
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
- katolikus plébános ajánlása.

4. További információk: Molnár Tünde intézményvezetőtől vagy Vásárhelyi Katalin gazdasági vezetőtől kapható a 46/412-024 telefonszámon és igazgato@frater.hu és a gazdasagi@frater.hu e-mail címeken.

5. A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton a következő címre: 3525 Miskolc, Városház tér 6.
- Elektronikusan a következő címre: igazgato@frater.hu

Betölthetőség időpontja 2021.01.04.
Jelentkezési határidő 2020.12.30.

Jelentkezés