Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
Intézmény címe Hajdú-Bihar megye - Fülöp , Kossuth u. 30.
E-mail cím nerifulopialt@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Hajdú-Bihar megye - Fülöp , Kossuth u. 30.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - földrajztanár
Illetmények juttatások A pedagógus bértábla szerint
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás A munkaviszony határozott idejű: 2021.01.01-től 2021. 06.30-ig, ezt követően azonban lehetőség van határozatlan idejű munkaviszony létesítésére.
A munkakör a földrajz és természetismeret órák megtartásán túl délutáni foglalkozások (napközi) tartását is magában foglalja.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton vagy személyesen: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, Popovics Ferencné intézményvezető, 4266 Fülöp. Kossuth u. 30.
Tel.: 20/669 6104
• Elektronikusan: nerifulopialt@gmail.com
Betölthetőség időpontja 2021.01.01.
Jelentkezési határidő 2021.01.31.

Jelentkezés