Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Intézmény címe Heves megye - Tenk , II. Rákóczi F. út 2.
Honlap www.sztimre-tenk.sulinet.hu/
E-mail cím tenkiskola@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege megbízási szerződés
Munkavégzés helye Heves megye - Tenk , II. Rákóczi F. út 2.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - technika tanár
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
- technika szakos óraadó általános iskolai tanár
A jogviszony határozott idejű megbízási jogviszony, óraadó.
- technika óraadó, heti 4 órában (1 nap)
A munkavégzés helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola (3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2.)
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A megbízási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.
Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.01.18.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.01.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Racsekné Csapó Csilla intézményvezető vagy Lakatosné Janovecz Bettina gazdasági vezető nyújt, a 06305137068 és a 0636470036 telefonszámokon és a tenkiskola@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: Szent Imre Katolikus Általános Iskola (3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2.)

- Elektronikusan: tenkiskola@gmail.com
Betölthetőség időpontja 2021.01.18.
Jelentkezési határidő 2021.01.15.

Jelentkezés