Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Intézmény címe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Nyíregyháza , Bethlen G. u. 13-19.
Honlap www.szentatanaz.hu
E-mail cím szentatanaz@szentatanaz.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Nyíregyháza , Bethlen G. u. 13-19
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - pedagógiai szakértő
Illetmények juttatások megegyezés szerint
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA), Egyéb
Leírás A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Előadások (tanórák) tartása, szemináriumok és gyakorlatok rendszeres tartása, részvétel a szemináriumi (gyakorlati) tárgy előadásain.
- Részvétel a tananyag összeállításában, gyakorlatok előkészítésében, alapadatok, anyagok gyűjtésében, feldolgozásában.
- Beadott hallgatói feladatok elbírálása.
- Részvétel a külső szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos teendők ellátásában.
- Részvétel minden olyan, az oktatással és kutatással kapcsolatos főiskolai tevékenységben, amellyel az oktatási szervezeti egység vezetője megbízza.
- Részvétel a főiskolai közéletben.
- Részvétel a hallgatók egyéni tantárgyi- és diplomamunkájának konzultálásában, TDK munkájának irányításában.
- Részvétel a záróvizsgák és felvételi vizsgák lebonyolításában.
- Tehetséggondozás és továbbképzések szervezése, tartása

Pályázati feltételek:

- Pedagógia vagy pszichológia szakos egyetemi végzettség és PhD-fokozat (Neveléstudomány vagy pszichológia)
- Felsőoktatási szakmai tapasztalat
- Tájékozottság a szakterület szakirodalmában különös tekintettel a keresztény pedagógia szakirodalmára
- Az oktatott tantárgy tananyagának alapos és széles körű ismerete az alkalmazási készség szintjén.
- Gyakorlati foglalkozások anyagának összeállításához, a foglalkozások vezetéséhez és egyes előadások tartásához szükséges felkészültség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra.
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza, publikációs listája.
- Egyetemi oklevél, PhD oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat másolata.
- Lelkészi ajánlás.
- A pályázó által legfontosabbnak ítélt öt publikációjának (monográfia, jegyzet, szakcikk, stb.) egy-egy példánya. (Letölthető dokumentumok esetén elegendő a linket megadni.)
- Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Betölthetőség időpontja 2021.07.01.
Jelentkezési határidő 2021.03.15.

Jelentkezés