Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Intézmény címe Pest megye - Vác , Migazzi Kristóf tér 1.
Honlap www.ekif-vac.hu
E-mail cím allashirdetes@ekif-vac.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Vác , Migazzi Kristóf tér 1.
Feladat típusa Adminisztráció - ügyintéző
Elvárt képzettség Középiskola (érettségi)
Leírás Keresünk köznevelési intézmények tanügy-igazgatásában jártas munkatársat, aki az ismereteit, képességeit, tudását képes a tanügy-igazgatási jogszabályi keretek között fenntartói szemlélettel alkalmazni. Kedvet és erőt érez magában arra, hogy stabil és kiegyensúlyozott munkakörülmények között, egymás megbecsülésén alapuló munkatársi környezetben dolgozzon, valamint és a katolikus keresztény hitvallás értékeit személyes értékrendjében és környezetében is hitelesen képviselje.

A munkakörhöz tartozó általános tevékenység:
• Közreműködés az EKIF fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézményekben folyó munka tanügy-igazgatási és pedagógiai támogatásában, az e feladatköröket érintő szakmai koordinációban, az intézményhálózat jogszerű működtetésének biztosításában.
• Közreműködés az új intézmény(ek) alapítása során az alapítással és engedélyeztetéssel kapcsolatos dokumentumok (alapító okirat, nyilvántartásba vételi, működési engedély) szakszerű és jogszerű előkészítésében.
• Részvétel a kormányhivatali törvényességi és egyéb hatósági ellenőrzések koordinálásában, szükség szerint és munkáltatói utasításra a helyszíni ellenőrzéseken.
• Közreműködés az intézmények éves munkatervének és beszámolóinak/intézményértékelések előkészítésében.
• Közreműködik a pedagógiai programok, szervezeti és működési szabályzatok, házirendek ellenőrzésében.
• Közreműködik a köznevelés információs rendszerének (KIR), a szakképzés információs rendszerének (SZIR), és az eKRÉTA iskolaadminisztrációs rendszerének fenntartói ellenőrzésében, működtetésében, adatkezelésében.

Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés;
• Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
• Tanügy-igazgatási jogszabályok ismerete;

Amiért érdemes élni a lehetőséggel
• Piacképes javadalmazás;
• Jubileumi jutalom egyedi szabályok szerint;
• Teljesítményösztönző juttatás;
• Továbbképzési lehetőség;
• Igényes munkakörnyezet;
• Lelkinapokon való részvételi lehetőség;
• Stabil és kiegyensúlyozott munkakörülmények,
• Egymás megbecsülésén alapuló munkatársi környezet.

Pályázati feltételek:
• Legalább középfokú végzettség;
• Tanügyigazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat – legalább 2 év szakmai tapasztalat;
• Irodai alkalmazások magas szintű ismerete;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Pályázó szakmai önéletrajza;
• Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata;
• Bérigény megjelölése;
• A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

Az alkalmazás feltétele:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az allashirdetes@ekif-vac.hu címre. Kérjük a tárgy mezőbe tüntessék fel: „Tanügy-igazgatási szakreferens”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiválasztás az elektronikusan beadott pályázatok előszűrése után, online és/vagy személyes interjút követően az EKIF főigazgatója döntése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a +36/27-814-122/1228-as telefonszámon kaphat.
Előnyök Igazgatási jellegű felsőfokú végzettség,
Keresztény elköteleződés;
Betölthetőség időpontja 2021.04.01.
Jelentkezési határidő 2021.03.03.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés