Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda
Intézmény címe Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Szendrő , Bem utca 2/B
E-mail cím sztklaraovoda@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Szendrő , Bem utca 2/B
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - óvodapedagógus
Illetmények juttatások A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Elvárt képzettség Főiskola (BSC)
Leírás A Szendrői Assisi Szent Klára Óvoda óvodapedagógus álláshely betöltését hirdeti.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A rábízott gyermekek integrált óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

Pályázati feltételek:
- főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség
- munkakörre vonatkozó egészségügyi, pedagógiai alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás
Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű gyermekszeretet, megbízhatóság, együttműködési és kommunikációs készség.
Betölthetőség időpontja 2021.03.01.
Jelentkezési határidő 2021.02.26.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés