Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
Intézmény címe Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Miskolc , Városház tér 6.
Honlap www.frater.hu/
E-mail cím molnar.tunde@frater.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Miskolc , Városház tér 6.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - matematikatanár
Elvárt képzettség Egyetem (MSC)
Leírás Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet;
• magyar állampolgárság;
• foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; teljes cselekvőképesség;
• jogszabályban előírt szakképesítés.

A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
• jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
• szakmai önéletrajz;
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
• plébános ajánlása.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a következő címre: a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 3525 Miskolc, Városház tér 6.
• Elektronikusan a következő címre: igazgato@frater.hu
Betölthetőség időpontja 2021.08.15.
Jelentkezési határidő 2021.06.15.

Jelentkezés