Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Áldás Református Óvoda
Intézmény címe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Tornyospálca , 4642 Tornyospálca, Kossuth u 111.
E-mail cím aldasovoda@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Lövőpetri , Petőfi Sándor u. 36.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - óvodapedagógus
Illetmények juttatások • az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, • alkalmazás a hatályos Munka Törvénykönyve szerint történik.
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás Áldás Református Óvoda
pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére

Óvodapedagógus

Munkavégzés helye:
Áldás Református Óvoda Lövőpetri Telephelye
4633 Lövőpetri, Petőfi Sándor u.36.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
• az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók,
• alkalmazás a hatályos Munka Törvénykönyve szerint történik.
Pályázati feltételek:
• főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
• büntetlen előélet.
Pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
• 30 napnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány,
• szakmai önéletrajz,
• munkáltatói igazolás a szakmai gyakorlatról,
• hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.06.01. (Azonnali munkakezdéssel)
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.07.30.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan aldasovoda@gmail.com e-mail címen
vagy postai úton 4642 Tornyospálca, Kossuth u. 111.
Betölthetőség időpontja 2021.06.01.
Jelentkezési határidő 2021.07.31.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés