Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Intézmény címe Pest megye - Halásztelek , Hold utca 6.
Honlap reformatusegymi.reformatus.hu/
E-mail cím refegymiigazgato.titkarsag@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Hajdú-Bihar megye - Debrecen , Bartha Boldizsár u.9.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - iskolapszichológus
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Egyetem (MSc, MA)
Leírás A Református EGYMI
Debreceni Tagintézménye
pályázatot hirdet TEHETSÉGKOORDINÁTORI munkakör betöltéséhez.

A jogviszony időtartama
 Határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 Teljesállás
A munkavégzés helye
 Debrecen és környéke
Illetmény és juttatások
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 Tehetségfejlesztő szakirányú végzettség
 Büntetlen előélet
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent
 MS Office ismerete, jogosítvány, mobilitás.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
 Szakmai önéletrajz
 Motivációs levél
 Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata.
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Pozitív elbírálás esetén.)
A munkakör betöltésének időpontja
 A munkakör augusztus hónaptól betölthető.
A pályázat benyújtásának módja
 Elektronikus úton a refegymiigazgato.titkarsag@gmail.com email címen keresztül.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdéseivel tájékoztatást
Plaszkóné Ferkovics Karolina ad a 06-30/359-1419-es telefonszámon.
Előnyök Pályázat elbírálásánál előnyt jelent
 MS Office ismerete, jogosítvány, mobilitás
Betölthetőség időpontja 2021.08.23.
Jelentkezési határidő 2021.08.16.

Jelentkezés