Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Intézmény címe Pest megye - Halásztelek , Hold utca 6.
Honlap reformatusegymi.reformatus.hu/
E-mail cím refegymiigazgato.titkarsag@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Halásztelek , Hold utca 6.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - logopédus
Elvárt képzettség Főiskola (BSC), Főiskola (BSc, BA)
Leírás A REFORMÁTUS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
SZÉKHELYINTÉZMÉNY
pályázatot hirdet
LOGOPÉDUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A jogviszony időtartama:
 Határozatlan
A foglalkoztatás jellege:
 Teljes állás
A munkavégzés helye:
 Halásztelek
Illetmény és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneti rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
- Főiskola- logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus logopédia szakirányon.
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet, és annak igazolása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Szakszolgálatnál szerzett szakmai tapasztalat,
 MS Office ismerete
Egyéb feltétel:
 Cselekvőképesség
 Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
 szakmai önéletrajz
 képzettséget igazoló dokumentumok
 pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésének időpontja:
Az elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a palyazo.refegymi.szekhely@gmail.com címre
A pályázattal kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekről tájékoztatást
Simon Beatrix igazgatói titkárságvezető a 06-30/639-08-61-es telefonszámon ad.
Betölthetőség időpontja 2021.12.10.
Jelentkezési határidő 2021.12.06.

Jelentkezés