Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Református Szeretetszolgálat
Intézmény címe Pest megye - Budapest 14. ker. , Hungária körút 200.
Honlap www.diakonia.hu
E-mail cím szeretetszolgalat@diakonia.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Somogy megye - Balatonboglár , Kórház utca 13/b
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - egyéb
Elvárt képzettség Egyéb
Leírás A Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ
Pályázatot hirdet
Boglárka Lakásotthon

Lakásotthon vezető - nevelő
munkakör betöltésére.
A jogviszony határozatlan időtartamú.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye: 8630 Balatonboglár, Kórház utca 13/b
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• irányítja a lakásotthon működésével kapcsolatos munkát, gyermekek nevelése, személyiség és egészségi állapotuk strukturált megsegítése, illetve annak megszervezése
• a fejlesztő szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó munkát ennek megfelelően végzi, munkatársai tevékenységét ennek megfelelően irányítja;
• kapcsolatot tart a lakásotthoni hálózat többi partnereivel;
• vezeti a lakásotthoni team megbeszéléseit;
• szaktudásával hozzájárul az általa vezetett lakásotthon, illetve a hálózatunkhoz tartozó lakásotthonok tevékenységéhez;
• értékeli és fejleszti a rá bízott lakásotthon tevékenységét;
• programok, rendezvények szervezése;
• higiénés körülmények betartásáról és betartatásáról való gondoskodás;
• a szülőkkel való szoros kapcsolat kiépítése;
• beszámolók készítése;
• részt vesz a lakásotthonok munkatársai számára szervezett szakmai programokon;

Munkabér és juttatások:
A munkabér megállapítására és a juttatásokra a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek
• az alábbi végzettségek valamelyikének megléte:
o felsőfokú pedagógiai végzettség
o pszichológusi végzettség
o szociálpedagógusi végzettség
o felsőfokú szociális szakképzettség,
o viselkedéselemző,
o mentálhigiénés szakképzettség,
o teológus,
o szociológus;
o szociális munkás,
o szociálpedagógus vagy pszichológus végzettséggel rendelkező okleveles kriminológus

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgár
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• három hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásához kötelező legalább a kérvény benyújtását igazoló dokumentum megléte)
• nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szakirányú végzettség, gyermekvédelemben, lakásotthonban nevelői munkával kapcsolatos tapasztalat; gyermekek átmeneti gondozásában vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett tapasztalat, lelkészi ajánlólevél, B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok másolat
• részletes szakmai önéletrajz
• motivációs levél, amely tartalmazza a pályázó elképzeléseit a munkakörrel kapcsolatban
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
• speciális erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A & (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
• nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barátné Balogh Ildikó, a +36 30 4513303 telefonszámon lehet kérni.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton nyugatinevszulo@diakonia.hu e-mail címen
Munkakezdés ideje: 2022. június 01. napjától kezdődően
A pályázat benyújtásának határideje: a munkakör betöltéséig folyamatos
Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Pályázat benyújtásának módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Betölthetőség időpontja 2022.06.01.
Jelentkezési határidő 2022.05.27.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés