Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézmény címe Pest megye - Budapest , Mikszáth tér 1.
Honlap btk.ppke.hu
E-mail cím dekani.hivatal@btk.ppke.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Budapest 11. ker. , Bertalan Lajos utca 2.
Feladat típusa Adminisztráció - titkárnő, titkár
Illetmények juttatások Cafeteria, fél év után magánnyugdíjpénztári, magán-egészségbiztosítási hozzájárulás
Elvárt képzettség Középiskola (érettségi)
Leírás A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet oktatásszervező munkatárs munkakör betöltésére. A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
- Intézetvezető és tanszékvezetők hivatalos feladatainak koordinálása.
- Információáramlás biztosítása a Kar és az intézet/tanszékek munkatársai között.
- Kari hivatalokból érkező hivatalos dokumentumok kezelése, nyilvántartása és eljuttatása az érintettekhez.
- Intézet/tanszékek (elektronikus és papíralapú) iratkezelése, irattárának karbantartása.
- Intézet/tanszékek küldeményeinek teljes körű kezelése.
- Intézet/tanszékek rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
- Intézet/tanszékek működéséhez szükséges eszközök, berendezések és irodaszerek kezelése, rendelése, nyilvántartása.
- Kapcsolattartás a hallgatókkal; hallgatói ügyfélfogadás.
- Órák megtartásához szükséges oktatástechnikai támogatás.
- Kezelésébe tartozó szakok félévi kurzuskínálatának és órarendjének elkészítése.
- Illetékességi körébe tartozó képzések tanegységeinek kezelése a Neptun rendszerben.
- Óraadói kérelmek teljes körű adminisztrációja.
- Közreműködés a vizsgák és záróvizsgák szervezésében és lebonyolításában (szükség esetén vizsgafelügyelet).
- Illetékességi körébe tartozó szakok szakmai gyakorlatának és/vagy terepgyakorlatának szervezése.
- Pályaalkalmassági felvételi vizsgák lebonyolítása, szervezése.
- Intézeti honlap tartalmának kezelése.
- Az Intézet teljes körű adminisztratív támogatása.

Munkavégzés helye:1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
Vitéz János Tanárképző Központ

Bérezés: megegyezés szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- megbízható, felhasználói szintű számítógép-ismeret (különösen MS Office)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőfokú végzettség
- felsőoktatási intézményben szerzett oktatásszervezési vagy (tanulmányi) adminisztrációs tapasztalat
- a Neptun ETR felhasználói szintű ismereteA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- az önéletrajzban szereplő információk igazolására szolgáló dokumentumok (bizonyítványok, oklevelek stb.) másolatai
- bérigény megjelölés

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:
E-mailben, a következő címekre: dekani.hivatal@btk.ppke.hu
ulakcsai.gabor@btk.ppke.hu

A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „oktatásszervező – VJTK”!

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Benyújtott pályázati dokumentumokat nem szolgáltatunk vissza!
Betölthetőség időpontja 2022.05.23.
Jelentkezési határidő 2022.06.30.

Jelentkezés