Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar
Intézmény címe Pest megye - Budapest 08. ker. , Budapest, Práter u. 50/a
Honlap itk.ppke.hu/
E-mail cím dekani.hivatal@itk.ppke.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Budapest , Práter u. 50/a
Feladat típusa Adminisztráció - pályázati munkatárs
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a PPKE Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA)
Leírás A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara pályázatot hirdet

Pályázati referens
munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok
Leendő munkatársunk kiemelt feladatai a hazai és uniós pályázatokkal kapcsolatban:
• Kari pályázatok adminisztratív feladatainak elvégzése;
• Kapcsolattartás projektvezetőkkel, szakmai vezetőkkel, Rektori Hivatallal, támogatóval, egyéb közreműködő szervezetekkel;
• Pályázatokat érintő kiadások, bevételek követése, szerződések, megrendelések ellenőrzése, nyilvántartása;
• Támogatási nyilvántartások folyamatos aktualizálása, elszámolási határidők nyomon követése;
• Kimutatások készítése a projektek pénzügyi előrehaladásairól, költségvetés módosítások kezdeményezése;
• Pénzügyi elszámolások összeállítása, alátámasztási dokumentumok hiánytalanságának biztosítása, szakmai beszámolók bekérése a szakmai vezetőktől;
• Elszámolásokhoz kapcsolódó hiánypótlások ügyintézése;
• Monitoring, valamint helyszíni ellenőrzésekben való aktív közreműködés, ellenőrzések pénzügyi dokumentumainak előkészítésé.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2022.07.01 napjától tölthető be.
A munkavégzés helye: Budapest, 1083 Práter utca 50/a
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a PPKE Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.
Amit kínálunk
- határozatlan időre szóló munkaszerződés, 3 hónap próbaidővel,
- stabil munkahely
- korrekt bérezés
- cafeteria és éves jutalom
- családbarát munkaidő beosztás
Pályázati feltételek
- felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettség;
- Microsoft Office felhasználói szintű ismerete, kiemelten Excel és Word ismerete;
- együttműködési és jó kommunikációs képesség;
- pontosság, precizitás, megbízhatóság;
- önálló munkavégzés;
- azonosulás az Egyetem szellemiségével;
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
- SAP ismeret;
- kommunikációképes angol nyelvtudás;
- EU-s és hazai társfinanszírozású pályázatok kezelésében tapasztalat;
- felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat;
- számviteli, pénzügyi ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz;
- végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata, minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
- munkaszerződés megkötésének feltétele a büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány);
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, illetve, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022.05.31.
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton a 1083 Budapest, Práter utca 50/a
vagy
- elektronikus úton a dekani.hivatal@itk.ppke.hu e-mail címre küldve.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a Kar vezetői kollégiuma bírálja el, melynek tagjai: Dékán, dékánhelyettesek, gazdasági igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi érvényes, a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai és/vagy elektronikus úton határidőben beérkezett pályázat a Kar eljárásrendje szerint kerül elbírálására.
Előnyök - SAP ismeret;
- kommunikációképes angol nyelvtudás;
- EU-s és hazai társfinanszírozású pályázatok kezelésében tapasztalat;
- felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat;
- számviteli, pénzügyi ismeret.
Betölthetőség időpontja 2022.07.01.
Jelentkezési határidő 2022.05.31.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés