Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda
Intézmény címe Jász-Nagykun-Szolnok megye - Kenderes , Szent István út 36.
Honlap kendereskatisk.hu
E-mail cím kenderessuli@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Jász-Nagykun-Szolnok megye - Kenderes , Szent István út 36
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - tanító
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás A munkaviszony időtartama 2023. 06.30-ig tartó határozott idejű jogviszony, amely hosszabbítható, véglegesíthető.
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Pályázati feltételek:
-a jogszabályban előírt szakképesítés
-büntetlen előélet;
-teljes cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
-szakmai önéletrajz;
-30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
-plébánosi ajánlás.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálása után azonnal.
További információk: Nagyné Lenge Margit intézményvezetőtől kapható a 70/3958767 és az 59/528010 telefonszámokon és a kenderessuli@gmail.com e-mail címen.
Előnyök cafetéria + iskolakezdési támogatás
barátságos, befogadó tantestület
Betölthetőség időpontja 2022.08.22.
Jelentkezési határidő 2022.07.30.

Jelentkezés